RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.02.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano dokumenty do pobrania

STRAŻ GMINNA

Dom Kultury w Będzinie
76-037 Będzino 21


Kontakt: Krzysztof Płachta - Komendant Straży Gminnej
tel: +48 94 34 11 304; fax: +48 94 34 25 609
e-mail: sg [at] bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 7:00-15:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
III Piętro
Podległość: Straż Gminna podlega bezpośrednio Wójtowi.

Do zadań Straży Gminnej w Będzinie należy:
1. Ochrona porządku w miejscach publicznych,
2. Zabezpieczanie miejsc popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, wypadku lub awarii,
3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4. Kontrola zabezpieczenia prac inwestycyjno – remontowych na terenie gminy,
5. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
6. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
7. Kontrola utrzymania ładu i porządku na terenie gminy,
8. Nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia,
9. Dokonywanie czynności sprawdzających, sporządzanie notatek służbowych niezbędnych do wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, oskarżanie przed Sądem w zakresie dotyczącym ustawowych uprawnień,
10. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania,
11. Współdziałanie z organizatorami zgromadzeń i imprez masowych,
12. Współpraca z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 13.02.2013
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Zwierzyński
Dokument BIP z dnia: 13.02.2013
Dokument oglądany razy: 18 004
Wersja do druku