RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.04.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Pomoc rodzinie – przemoc, uzależnienia i profilaktyka

POMOC RODZINIE – przemoc, uzależnienia i profilaktyka

  1. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BĘDZINIE

Posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu w Punkcie Konsultacyjnym w Będzinie, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, godz. 1400, wg następującego harmonogramu:

Lp. 2020 Termin posiedzeń Komisji
1. Styczeń 14.01.2020
2. Luty 25.02.2020
3. Marzec 24.03.2020
4. Kwiecień .04.2020
5. Maj .05.2020
6. Czerwiec .06.2020
7. Lipiec .07.2020
8. Sierpień .08.2020
9. Wrzesień .09.2020
10. Październik .10.2020
11. Listopad .11.2020
12. Grudzień .12.2020

Aktualny skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie:

1. Piotr Domżał - przewodniczący Policjant
2. Bogumiła Bukowczan - zastępca Pedagog SP im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu
3. Ewa Taszarek - członek Psycholog, specjalista terapii uzależnień

Załączniki:
- Wniosek o podjęcie czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego – plik do pobrania
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Będzino na 2020 r. - otwórz

2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Będzinie.
Czynny codziennie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, tel. 94 31 62 337, w godz. pracy Ośrodka

Zarządzenie nr 77/2019 z dnia 10 września 2019 r. - otwórz

Harmonogram posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

Lp. 2020 Termin posiedzeń Zespołu
1 Styczeń 24.01.2020
2 Kwiecień 24.04.2020
3 Lipiec 24.07.2020
4 Październik 24.10.2020

Zadania:

• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

3. Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem ZADZWOŃ
Telefon jest czynny przez całą dobę.

4. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Czynny w każdy wtorek tygodnia w godz. 14:00 do 18:00 – Dom Kultury, niski parter (obok rehabilitacji).

A) W Punkcie Konsultacyjnym przyjmuje terapeuta ds. uzależnień, Pani Ewa Taraszek. Konsultacje obejmują:
• poradnictwo rodzin
• problemy związane z uzależnieniami
B) Mityngi Grupy AA „TĘCZA” w Będzinie: odbywają się w każdy wtorek o godz.16:00 w Punkcie Konsultacyjnym.

UWAGA!!!
Mając na uwadze obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że działalność Punktu Konsultacyjnego oraz mityngi AA zostają zawieszone do odwołania. W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny:
608-524-590

Serdecznie zapraszamy!!!

5. NARKOTYKI , DOPALACZE
• Antynarkotykowy telefon zaufania: 801 199 990 czynny codziennie od 16 – 21(całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls)
• Bezpłatny telefon zaufania i serwis SMS dla dzieci i młodzieży w sprawach związanych z przemocą i uzależnieniami: 116 111, można dzwonić lub pisać. Czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. od 12:00 do 02:00
• Antynarkotykowa Poradnia Internetowa www.narkomania.org.pl
• Informacja o dopalaczach w ramach projektu „Dopalacze mogą CIĘ wypalić-poznaj fakty” www.dopalaczeinfo.pl
• Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym „Narkomania – gdzie szukać pomocy” dostępny na stronie internetowej www.kbpn.gov.pl
• Broszura dot. narkotyków w wersji elektronicznej na stronie www.kbpn.pl/wydawnictwa_on_line.htm
• Strona internetowa wspólnoty Anonimowych Narkomanów: www.anonimowinarkomani.orgOpublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 27.04.2020
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Łukasz Lipiński
Dokument BIP z dnia: 22.03.2016
Dokument oglądany razy: 4 239
Wersja do druku