RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

- Spis wyborców

Dopisanie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
Wyborca przebywający na terenie Gminy Będzino, który:
− czasowo przebywa poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
− wpisany jest do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru,
− nigdzie niezamieszkały
może wziąć udział w głosowaniu na terenie Gminy Będzino, jeżeli najpóźniej do 5 maja 2020 roku złoży Wójtowi Gminy Będzino wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 5 maja 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 5 dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 19 maja 2020 r.

UWAGA!
Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborcówOpublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 17.04.2020
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Kokłowska
Dokument BIP z dnia: 08.06.2015
Dokument oglądany razy: 4 119
Wersja do druku