RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Gospodarka komunalna odpadami

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BĘDZINO

Za rok 2017
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014
Za rok 2013

Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - otwórz


Informacja na podstawie art.3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o. (podmiot odbiera sprzęt w ramach akcji wielkogabaryty bezpośrednio od mieszkańców)
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin
- ELEKTRORECYKLING Bartosz Kubicki,
64-300 Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 36.
Punkt zbierania w/w sprzętu dla Gminy Będzino jest Koszalin ul. Przemysłowa 11B.


Informacja na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Będzino, zmieszanych komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ul. Łubuszan 80


Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2017 - osiągnięty w 2017 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 34,98%
- osiągnięty w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych wyniósł: 79,15%
- osiągnięty w 2017 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł: 0%
2016 - osiągnięty w 2016 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 10,96 %
- osiągnięty w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych wyniósł: 53,26 %
- osiągnięty w 2016 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł:0 %
2015 - osiągnięty w 2015 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 23,51%
- osiągnięty w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych wyniósł: 90,80%
- osiągnięty w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł: 21,10%
Osiągnięte poziomy w 2014 roku
Osiągnięte poziomy w 2013 rokuOpublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 07.01.2019
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Mariola Kusyk
Dokument BIP z dnia: 14.07.2015
Dokument oglądany razy: 4 185
Wersja do druku